CTIS Bölümü, 1994 yılında, Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuştur.
Bölümümüz, Lisans (BSc: Bachelor of Science) derecesi veren, dört yıllık bilişim sistemleri programı sunmaktadır.

Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Teknolojisi dersleri, programın üçte ikisini oluşturmaktadır.
Sınıflardaki öğrenci sayısı ideal düzeyde olup (ortalama 25), öğrenim elemanlarının her öğrenciyle daha fazla iletişim kurmasına olanak tanır.

CTIS bölümünün amacı ve buna paralel olarak dört senelik müfredatı, mezunlarının aşağıdaki yeteneklere sahip olması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir:

 • Önde gelen bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlamak ve bunları, kullanıcılara rekabet etme avantajı sağlayacak bilgisayar uygulamaları yaratmak için kullanmak.
 • Problemleri tanımlamak, kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçları karşılayabilecek, fonksiyonel ve adapte edilebilir bilgisayar sistemleri tasarlamak.
 • Veritabanı ve veri iletişiminin, bilgisayar uygulamalarındaki rolünü kavramak ve bu teknolojiye katkıda bulunabilecek sistemleri tasarlayıp gerçekleştirmek.
 • Kablolu ve kablosuz ağ teknolojilerine, tasarım, kurulum ve yönetim seviyelerinde hakim olmak ve çözüm uygulamalarında kullanmak.
 • İnternet'i destekleyen teknik, yapısal, ve örgütsel ilişkileri ve bunların küresel bilişim ve ticari uygulamalardaki etkisini anlamak.
 • Ekonomi ve iş idaresi gibi temel işletme konularını anlamak.
 • İşletmelerdeki organizasyon yapılarını, işlevlerini, ilişkilerini anlamak, bu sayede üst yönetimle ve kullanıcı seviyesindeki personelle daha etkileşimli biçimde iletişim kurmayı öğrenmek.
 • Hem sözlü hem de yazılı olarak, teknik (bilişim) veya teknik olmayan (sektörel) tüm topluluklarla daha güçlü iletişim kurabilmek.

Misyonumuz;

hem sektör deneyimine sahip hem de akademik altyapısı güçlü öğretim kadromuz sayesinde,
bilgi ve iletişim teknolojileri alanında üst düzey bir eğitim vererek, öğrencilerimizi;

 • dinamik ve hızla genişleyen bu alanda parlak bir kariyere hazırlamak,
 • teknik açıdan rekabet eden, öz güveni yüksek, takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde uzman bireyler olarak yetiştirmek,

ve bu amaçla, programımızın, sürekli güncel, modern ve dinamik kalmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz;

CTIS Bölümü’nü, uygulama ağırlıklı eğitim sayesinde yazılım sektörüne bireyler kazandıran dört senelik eğitim programları arasında Avrupa’nın lideri konumuna getirmektir.

Değerlerimiz:

 • Deneyimli akademik kadromuz
 • Dünya standartlarında hazırlanmış bilişim sistemleri müfredatımız
 • Toplamı 5 ayı bulan staj programlarımız
 • Sağladığımız eğitim kaynaklarımız
 • Her yıl artan öğrenci nüfusumuz
 • Mezunlarımızın gurur veren başarıları
 • Bilkent Üniversitesi bölümü olmamız