Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri lisans programının vizyonu, misyonu, amaçları ve öğrenci kazanımları aşağıdaki gibidir:

Vizyon

Vizyonumuz, CTIS programını, uygulama ağırlıklı eğitimi sayesinde bireyleri bilişim sektörüne taşıyan dört yıllık eğitim programları arasında lider programlardan biri yapmaktır.

Misyon

Programın misyonu, öğrencilerini, dinamik ve hızlı gelişen bilişim sistemleri alanında gelecek vaat eden bir kariyere hazırlamak, onları teknik açıdan rekabet edecek, yüksek özgüvene sahip, takım çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde uzman bireyler olarak yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları (PEA)

Program mezunlarının, mezuniyetten sonraki birkaç yıl içinde aşağıdaki program eğitim amaçlarından birine veya daha fazlasına ulaşması beklenmektedir:

PEA1: CTIS mezunları, kariyerlerinde önemli bilişim liderleri, uzmanları ve girişimcileri olarak fark edilecektir.

PEA2: CTIS mezunları, teknik ve iş bilgilerini, bilgi sistemleri geliştirmek için verimli ve etkin bir şekilde uygulayacak, bunu gerçekleştirirken güçlü ekip çalışması ve iletişim becerilerini, yüksek etik standartlar ve mesleklerindeki sosyal yükümlülüklerin farkında olarak kullanacaklardır.

PEA3: CTIS mezunları, sürekli öğrenmenin, bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinin önemine değer verecek ve bu doğrultuda gelişen bilişim teknolojileri ve trendlerini öne çıkaran mesleki etkinliklere ve eğitimlere aktif olarak katılacaklardır.

Öğrenci Kazanımları

Yukarıda verilen misyonu ve eğitim amaçları ışığında programdan mezun olanlar aşağıdaki yeteneklere sahip olacaktır:

  1. Karmaşık bir hesaplama problemini analiz edebilme, çözümleri tanımlamak için bilişim ve ilgili disiplinlerin prensiplerini uygulayabilme.
  2. Programın disiplini bağlamında belirlenmiş gereksinimleri karşılayacak bilişim çözümlerini tasarlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme.
  3. Çeşitli profesyonel ortamlarda etkili iletişim kurabilme.
  4. Mesleki sorumlulukları tanıyabilme, yasal ve etik ilkelere dayalı bilişim uygulamalarında bilinçli kararlar verebilme.
  5. Program disiplinine uygun faaliyetlerde bulunan ekiplerde gerek üye gerek yönetici olarak etkili şekilde çalışabilme.
  6. Bilişim sistemleri ortamlarında bilgi sistemlerinin dağıtımı, kullanımı ve yönetimini destekleyebilme.