Bilkent Üniversitesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programının vizyonu, misyonu, amaçları ve öğrenci kazanımları aşağıdaki gibidir:

Vizyon

Vizyonumuz, CTIS programını, uygulama ağırlıklı eğitimi sayesinde bireyleri bilişim sektörüne taşıyan dört yıllık eğitim programları arasında lider programlardan biri yapmaktır.

Misyon

Programın misyonu, öğrencilerini, dinamik ve hızlı gelişen bilişim sistemleri alanında gelecek vaat eden bir kariyere hazırlamak, onları teknik açıdan rekabet edecek, yüksek özgüvene sahip, takım çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde uzman bireyler olarak yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları (PEA)

Program mezunlarının, mezuniyetten sonraki birkaç yıl içinde aşağıdaki program eğitim amaçlarından birine veya daha fazlasına ulaşması beklenmektedir:

PEA1: CTIS mezunları, kariyerlerinde önemli bilişim liderleri, uzmanları ve girişimcileri olarak fark edilecektir.

PEA2: CTIS mezunları, teknik ve iş bilgilerini, bilgi sistemleri geliştirmek için verimli ve etkin bir şekilde uygulayacak, bunu gerçekleştirirken güçlü ekip çalışması ve iletişim becerilerini, yüksek etik standartlar ve mesleklerindeki sosyal yükümlülüklerin farkında olarak kullanacaklardır.

PEA3: CTIS mezunları, sürekli öğrenmenin, bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinin önemine değer verecek ve bu doğrultuda gelişen bilişim teknolojileri ve trendlerini öne çıkaran mesleki etkinliklere ve eğitimlere aktif olarak katılacaklardır.

Öğrenci Kazanımları

Yukarıda verilen misyonu ve eğitim amaçları ışığında programdan mezun olanlar aşağıdaki yeteneklere sahip olacaktır:

  1. Karmaşık bir hesaplama problemini analiz etmek ve çözümleri tanımlamak için bilişim ve diğer ilgili disiplinlerin prensiplerini uygulamak.
  2. Programın disiplini bağlamında verilen hesaplama gereksinimlerini karşılamak için bilişim tabanlı bir çözüm tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
  3. Çeşitli profesyonel çevrelerde etkili iletişim kurmak.
  4. Mesleki sorumlulukları tanımak ve bilişim uygulamalarında yasal ve etik ilkelere dayalı bilinçli kararlar vermek
  5. Programın disiplinine uygun etkinliklerde bulunan bir takımın üyesi veya lideri olarak etkin bir şekilde görev yapmak.
  6. Bir bilişim sistemi ortamında sistemin teslimi ve kurulumunu, kullanımını ve yönetimini desteklemek.
  7. Öğrenciler, derslerin yanı sıra çeşitli ve yaratıcı, sanatsal, kültürel, sportif ve entelektüel faaliyetlere katılarak kampüs hayatından daha fazla faydalanırlar.